✂️ Halverwege het jaar UITVERKOOP ✂️

GRATIS VERZENDING OVERAL

PRIVACYBELEID JAPAN SCHAAR

1. INLEIDING

Dit document beschrijft het privacybeleid van Nippon Shears Pty Ltd ACN641 die optreedt als trustee voor The Adams Scissor Trust ABN 863, handelend onder de bedrijfsnaam 'Japan Scissors' (in dit privacybeleid aangeduid als 'wij', 'ons' of 'onze').

Voor de toepassing van de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming (in het bijzonder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (EU) 2016/679 (de “ AVG ”) En de UK Data Protection Act 2018), worden uw gegevens door ons beheerd.

Dit privacybeleid is van toepassing wanneer we uw persoonlijke informatie (of persoonlijke gegevens) verzamelen. Dit omvat ook tussen u, de bezoeker van deze website (hetzij rechtstreeks als onze klant of als personeel van onze klant), en ons, de eigenaar en aanbieder van deze website en ook waar we door een derde partij worden aangestuurd om uw persoonlijke gegevens te verwerken. Dit privacybeleid is van toepassing op ons gebruik van alle gegevens die door ons zijn verzameld of door u zijn verstrekt in verband met uw gebruik van de website en de levering van onze diensten aan u.

We nemen onze privacyverplichtingen serieus en we hebben dit privacybeleid opgesteld om uit te leggen hoe we uw persoonlijke gegevens verzamelen en behandelen. Persoonlijke informatie is alle informatie die u zou kunnen identificeren.

2. WETTEN EN NORMEN WAAR WE NEMEN

  We voldoen aan:

  • de Australische privacybeginselen vastgesteld door de Privacywet 1988 (Cth); en
  • voor zover die van de Europese Unie Algemene verordening gegevensbescherming 2016/679 (' AVG ') is van toepassing op ons en ons gebruik van uw gegevens, de AVG.

  3. SOORTEN PERSOONLIJKE INFORMATIE DIE WE VERZAMELEN

   De persoonlijke informatie die we verzamelen, kan het volgende bevatten:

   • naam;
   • post- of straatadres;
   • e-mailadres;
   • sociale media-informatie;
   • telefoonnummer en andere contactgegevens;
   • leeftijd;
   • geboortedatum;
   • creditcard- of andere betalingsinformatie;
   • informatie over uw zakelijke of persoonlijke omstandigheden;
   • informatie in verband met klantonderzoeken, vragenlijsten en promoties;
   • wanneer we analytische cookies gebruiken, uw apparaatidentiteit en type, IP-adres, geolocatie-informatie, paginaweergavestatistieken, advertentiegegevens en standaard webloginformatie;
   • informatie over derden; en
   • alle andere informatie die u ons via deze website verstrekt tijdens het leveren van goederen of diensten aan u, of anderszins door ons wordt vereist of door u wordt verstrekt.

   4. HOE WE PERSOONLIJKE INFORMATIE VERZAMELEN

    We proberen ervoor te zorgen dat de informatie die we verzamelen volledig, nauwkeurig en toegankelijk is en niet onderhevig is aan ongeautoriseerde toegang.

    We kunnen persoonlijke informatie rechtstreeks van u of van derden verzamelen, ook wanneer u:

    • contact met ons opnemen via onze website;
    • met ons communiceren via e-mail, telefoon, sms, sociale applicaties (zoals LinkedIn, Facebook of Twitter) of anderszins;
    • ons inschakelen om diensten aan u te verlenen of goederen aan u te leveren;
    • wanneer u of uw organisatie ons aanbiedt om goederen of diensten aan ons te leveren of te leveren;
    • interactie hebben met onze website, sociale applicaties, diensten, inhoud en advertenties; en
    • investeren in ons bedrijf of informeer naar een mogelijke aankoop in ons bedrijf.

    We kunnen ook persoonlijke informatie van u verzamelen wanneer u onze website of onze social media-pagina's gebruikt of opent. Dit kan worden gedaan door middel van webanalysetools, 'cookies' of andere vergelijkbare volgtechnologieën waarmee we uw websitegebruik kunnen volgen en analyseren. Raadpleeg ons Cookiebeleid voor meer informatie hier: [link invoegen]

    5. GEBRUIK VAN UW PERSOONLIJKE INFORMATIE

     We verzamelen en gebruiken persoonlijke informatie voor de volgende doeleinden:

     • om u goederen, diensten of informatie te verstrekken;
     • voor het bijhouden van gegevens en administratieve doeleinden;
     • om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen, geschillen op te lossen of onze overeenkomsten met derden af ​​te dwingen;
     • waar we uw toestemming hebben, om u marketing- en promotieberichten en andere informatie te sturen die voor u interessant kan zijn. In dit verband kunnen we e-mail, sms, sociale media of post gebruiken om u directmarketingberichten te sturen. U kunt ervoor kiezen om geen marketingmateriaal van ons te ontvangen door gebruik te maken van de verstrekte opt-out-mogelijkheid (bijv. Een afmeldlink);
     • voor onze legitieme belangen, waaronder:
      • om marketingactiviteiten te ontwikkelen en uit te voeren en om marktonderzoek en -analyse uit te voeren en statistieken te ontwikkelen;
      • om ons aanbod van goederen of diensten en onze klantervaring te verbeteren en optimaliseren;
      • om u administratieve berichten, herinneringen, mededelingen, updates en andere door u gevraagde informatie te sturen;
      • om een ​​sollicitatie bij u te overwegen; en
      • de levering van onze goederen en diensten.

     6. HET DELEN VAN UW GEGEVENS

      We kunnen uw persoonlijke gegevens in bepaalde omstandigheden als volgt delen:

      • wanneer er een controlewijziging is in ons bedrijf of een verkoop of overdracht van bedrijfsactiva, behouden wij ons het recht voor om voor zover wettelijk toegestaan ​​onze gebruikersdatabases over te dragen, samen met alle persoonlijke informatie en niet-persoonlijke informatie in die databases. Deze informatie kan worden bekendgemaakt aan een potentiële koper onder een overeenkomst om vertrouwelijkheid te bewaren. We proberen alleen informatie te goeder trouw bekend te maken en indien vereist door een van de bovenstaande omstandigheden;
      • met kredietcontrolebureaus om redenen van kredietcontrole;
      • openbaarmakingen vereist door wet- of regelgeving; en
      • met serviceproviders en andere gelieerde derde partijen om ons in staat te stellen onze goederen en diensten aan u te leveren, waaronder serviceproviders voor noodherstel, cloudproviders, andere professionele adviseurs zoals accountants, auditors en buitenlandse adviseurs.

      7. SECURITY

       We nemen redelijke maatregelen om ervoor te zorgen dat uw persoonlijke gegevens veilig zijn en worden beschermd tegen misbruik of ongeoorloofde toegang. Onze informatietechnologiesystemen zijn beveiligd met een wachtwoord en we gebruiken een reeks administratieve en technische maatregelen om deze systemen te beschermen. We kunnen de veiligheid van uw persoonlijke gegevens echter niet garanderen.

       8. LINKS

        Onze website kan links naar andere websites bevatten. Deze links zijn bedoeld voor het gemak en blijven mogelijk niet actueel of worden mogelijk niet onderhouden. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de privacypraktijken van die gelinkte websites en we raden u aan het privacybeleid van die websites te lezen voordat u ze gebruikt.

        9. UW RECHTEN

         Als u een inwoner van de EU bent en de AVG is van toepassing, heeft u verschillende rechten met betrekking tot ons gebruik van uw persoonlijke gegevens:

         • Toegang tot: U hebt het recht om toegang te krijgen tot uw informatie (als we deze verwerken) en bepaalde andere informatie (vergelijkbaar met die in deze privacyverklaring). Dit is zodat u zich ervan bewust bent en kunt controleren of we uw informatie gebruiken in overeenstemming met de wetgeving inzake gegevensbescherming.
         • Wees geïnformeerd: U hebt het recht om duidelijke, transparante en gemakkelijk te begrijpen informatie te ontvangen over hoe we uw informatie gebruiken en uw rechten. Daarom verstrekken we u de informatie in dit privacybeleid.
         • correctie: We streven ernaar om uw persoonlijke gegevens accuraat, actueel en volledig te houden. We raden u aan contact met ons op te nemen via ons contactformulier om ons te laten weten of uw persoonlijke gegevens niet juist zijn of veranderen, zodat we uw persoonlijke gegevens up-to-date kunnen houden.
         • Bezwaar maken: Je hebt ook het recht om in bepaalde omstandigheden bezwaar te maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens, inclusief verwerking voor direct marketing.
         • Beperkend: U heeft het recht om verder gebruik van uw informatie te 'blokkeren' of te onderdrukken. Wanneer de verwerking beperkt is, kunnen we uw informatie nog steeds opslaan, maar mogelijk niet verder gebruiken.
         • Erasure: U heeft het recht om ons te vragen uw persoonsgegevens te wissen wanneer de persoonsgegevens niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld, of wanneer uw persoonsgegevens onder andere onrechtmatig zijn verwerkt.
         • Draagbaarheid: U hebt het recht om te vragen dat sommige van uw persoonlijke gegevens aan u of aan een andere gegevensbeheerder worden verstrekt in een algemeen gebruikt, machinaal leesbaar formaat.
         • Klachten: Als u van mening bent dat uw rechten op gegevensbescherming mogelijk zijn geschonden, heeft u het recht om een ​​klacht in te dienen bij de toepasselijke toezichthoudende autoriteit.
         • Toestemming intrekken: Als u uw toestemming heeft gegeven voor alles wat we doen met uw persoonlijke gegevens, heeft u het recht om uw toestemming op elk moment in te trekken. Dit omvat uw recht om uw toestemming voor het gebruik van uw persoonlijke gegevens voor marketingdoeleinden in te trekken.

         U kunt op elk moment een van de bovenstaande rechten uitoefenen door contact op te nemen met ons onderstaande e-mailadres.

         10. HOE LANG WE GEGEVENS BEWAREN

          We bewaren uw persoonlijke gegevens alleen zo lang als nodig is om de doeleinden te vervullen waarvoor we ze hebben verzameld, inclusief om te voldoen aan wettelijke, boekhoudkundige of rapportagevereisten. We zullen uw persoonlijke gegevens veilig vernietigen in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving.

          Als u meer informatie wilt over onze specifieke bewaartermijnen voor uw persoonlijke gegevens, neem dan contact met ons op via het onderstaande e-mailadres.

          11. TRANSFERS BUITEN DE EUROPESE ECONOMISCHE RUIMTE ('EER')

           Om onze diensten te verlenen, kunnen we de persoonlijke informatie die we verzamelen doorgeven aan landen buiten Australië, het VK of de EER die niet hetzelfde niveau van gegevensbescherming bieden als het land waarin u woont en die door de Europese Commissie niet worden erkend als verstrekker een passend niveau van gegevensbescherming.

           Als u een inwoner van de EU bent en de AVG is van toepassing, wanneer we dit doen, zullen we ervoor zorgen dat deze in dezelfde mate wordt beschermd als in de EER en het VK, aangezien we passende voorzorgsmaatregelen zullen nemen om uw persoonlijke informatie te beschermen, wat mogelijk bevatten standaard contractbepalingen.

           Neem voor meer informatie contact met ons op via onderstaand e-mailadres.

           12. NEEM CONTACT OP

            Voor meer informatie over ons privacybeleid of onze praktijken, of om toegang te krijgen tot uw persoonlijke informatie of deze te corrigeren, of om een ​​klacht in te dienen, kunt u contact met ons opnemen via de onderstaande gegevens:

            Naam: James Adams | Klantenservice

            E-mail:hallo@japanscissors.com.au

            We kunnen dit privacybeleid van tijd tot tijd wijzigen door een bijgewerkte kopie op onze website te plaatsen en we raden u aan onze website regelmatig te bezoeken om er zeker van te zijn dat u op de hoogte bent van ons meest actuele privacybeleid. Als we belangrijke wijzigingen aanbrengen, zullen we proberen u hiervan per e-mail op de hoogte te stellen.

            Ons privacybeleid is voor het laatst bijgewerkt op 14 januari 2021.